Facultatea de Construcții își onorează profesorii

Joi, 11 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Continuând o tradiție instituită în Universitatea Politehnica Timișoara, de a onora profesorii cu realizări deosebite, Facultatea de Construcții organizează vineri, 12 iulie 2019, începând cu ora 12:00, în cadrul ședinței Consiliului facultății, o festivitate de conferire a titlului onorific de Profesor Emerit unor cadre didactice care s-au remarcat printr-o bogată activitate tehnică în domeniul construcțiilor respectiv instalațiilor și o remarcabilă activitate didactică și de cercetare.

Prof.dr.ing. Valeriu-Augustin Stoian a inițiat în tainele ingineriei peste 40 de generații de absolvenți, unii dintre ei actuali membri ai corpului didactic al Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Pe parcursul carierei didactice a desfășurat o activitate remarcabilă, predând opt discipline diferite din domeniul construcțiilor în limbile română și engleză. A contribuit la introducerea de discipline noi, cum ar fi Higrotermica și acustica clădirilor, Fizica construcțiilor, Building Phisics și la crearea programului de master Reabilitarea construcțiilor. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă în 1993. Este una dintre personalitățile recunoscute în țară și în străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul construcțiilor din beton armat și mai recent în domeniul eficienței energetice a clădirilor. A coordonat peste 200 de contracte de cercetare științifică și/sau proiectare, expertizare, consultanță derulate preponderent prin UPT. S-a remarcat ca membru activ în numeroase asociații profesionale de prestigiu din țară și străinătate. Domnul profesor Valeriu-Augustin Stoian are 20 de publicații didactice (cursuri, culegeri, îndrumătoare), peste 200 de lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, 57 de lucrări științifice indexate în Web of Science, 46 de lucrări indexate Scopus, este coordonator sau coautor la elaborarea normelor tehnice în domeniul construcțiilor din beton și este membru în numeroase asociații profesionale de presigiu, din țară și din străinătate. Ca urmare a bunului prestigiu de care se bucură, este fellow of Institution of Structural Engineers (UK). Domnul profesor Stoian Valeriu a fost secretar științific  al Facultății de Construcții (1992-1996) și prodecan al acesteia (2000-2004) respectiv membru în biroul de conducere al acesteia. A deținut funcția de director al departamentului CCI în perioada 2004 – 2016, trei legislaturi consecutive. În paralel cu funcțiile menționate anterior a acreditat și dezvoltat Centrul de Cercetare pentru Materiale și Structuri (MAST) fiind primul director al acestuia.

Prof.dr.ing. Ioan Sârbu este absolvent al Facultății de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara, promoția 1975, iar din 1978 a devenit cadru didactic al facultății pe care a absolvit-o, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind profesor universitar în 1998 și conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă și instalații din 2004. Domnul profesor Ioan Sârbu are și o activitate de cercetare remarcabilă, recunoscută la nivel național și internațional, incluzând peste 100 de granturi și contracte de cercetare (peste 40 ca director de proiect). A înființat și acreditat Centrul de Cercetare în Instalații și a autorizat/reautorizat Laboratorul de instalații ca laborator de gradul I, cu competență națională. A participat, în calitate de coordonator sau coautor, la elaborarea de standarde și normative în domeniul proiectării, execuției și exploatării instalațiilor termice, precum și al performanței energetice a clădirilor. Rezultatele cercetării științifice s-au concretizat prin publicarea a 23 de cărți/capitole, 11 manuale universitare, peste 350 de articole, din care peste 130 publicate în reviste indexate ISI, circa 50 de articole în proceeding-urileconferințelor internaționale, 6 brevete de invenție, 15 certificate de inovație și peste 30 de programe ordinatoare originale.Ca o recunoaștere a performanțelor profesionale, Federația Europeană a Asociațiilor Naționale ale Inginerilor i-a conferit titlul de „Eur.Ing.”. Domnul profesor Ioan Sârbu a fost șef al Catedrei de Instalații (2000 – 2017), șef al Laboratorului de Instalații gradul I, cu competență națională, membru al Senatului UPT (2004 – 2008; 2015 – 2017).

Prof.dr.ing. Ioan Borza, este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1976, iar din 1980 este cadru didactic al UPT. În această calitate a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind profesor universitar în anul 1998 și conducător de doctorat în domeniul Inginerie civilă și instalații din 2004. Domnul profesor Ioan Borza a avut și o bogată activitate de cercetare, care include peste 75 de granturi și contracte de cercetare (29 ca director de proiect), peste 40 de expertize tehnice și peste 120 de certificate de performanță energetică a clădirilor. Rezultatele cercetării științifice s-au concretizat prin publicarea a șase cărți, 12 manuale universitare, peste 270 de articole, din care circa 40 publicate în reviste de specialitate, peste 170 de articole în proceeding-urilemanifestărilor cu participare internațională, 6 brevete de invenție și 19 certificate de inovație. A fost șef al Colectivului de Instalații pentru Construcții(1990 – 1996), prodecan al Facultății de Construcții (2004 – 2012; 2014 – 2016), director al Centrului de Cercetare în Instalații (2011 – 2017), membru al Senatului UPT (2012 – 2014), membru fondator al Asociației Inginerilor de Instalații din România (1990). Domnul profesor Ioan Borza a contribuit la permanenta modernizare a învățământului, participând la proiectarea unor standuri de cercetare și de lucrări practice prin autodotare în laboratoarele UPT, cât și la dotarea și modernizarea spațiilor de învățământ.

Pentru toate aceste aspecte, Senatul Universității Politehnica Timișoara a hotărât acordarea titlului onorific de Profesor Emerit tuturor celor trei distinși membri ai corpului profesoral al UPT.

EVENIMENT

Teză de abilitare

Miercuri, 10 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Joi, 11 Iulie 2019, începând cu ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul „Entrepreneurship, education and sustainable management“, elaborată de Conf.dr.ing. Matei Tămășilă. Manifestarea va avea loc la Facultatea de Management în Producție și Transporturi din cadrul Universității Politehnica Timișoara, Strada Remus nr. 14, Sala M018.

EVENIMENT

Lansarea proiectului Code-PEM, coordonat de UPT

Marti, 9 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Universitatea Politehnica Timișoara în calitate de coordonator, în colaborare cu partenerul norvegian SINTEF Industries, anunța începerea implementării proiectului EEA-0502-CTR. 2/2019 „Proiectarea combinatorială a unor pelicule inovative pentru plăcile bipolare ale electrolizoarelor cu membrane schimbătoare de protoni- acronim: Code-PEM”.

Proiectul este finanţat în cadrul competiţiei 2018 pentru „Proiecte Colaborative de Cercetare”, asociată Mecanismului Financiar SEE (EEA Grants), 2014-2021, încheiat între Statele Donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein şi Guvernul României. Autoritatea Contractantă este Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invătămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator Program „Cercetare”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.104.509,02 lei, din care 85% reprezintă contribuția EEA iar 15% reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat. Proiectul Code-PEM își propune să contribuie la dezvoltarea reactoarelor electrochimice pentru obținerea hidrogenului, prin identificarea unor soluții de proiectare și realizare, optimizate din punctul de vedere al costului și a greutății, respectiv în condiții de fiabilitate îmbunătățită a principalului component-placa bipolară a electrolizoarelor cu membrane schimbătoare de protoni.

Mai multe detalii AICI.

CERCETARE - COOPERARE, EVENIMENT

Teză de abilitare

Miercuri, 3 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Joi, 4 iulie 2019, începând cu ora 12:00, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul „Cercetări privind analiza și optimizarea regimurilor de funcționare a rețelelor pentru transportul și distribuția energiei electrice “, elaborată de conf.dr.ing. Adrian PANĂ.

Manifestarea va avea loc la Departamentul de Electroenergetică, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Timișoara, Sala C119, Bd. Vasile Pârvan nr. 2.

EVENIMENT

Termene prelungite pentru SIM 2019

Miercuri, 3 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Termenele limită pentru cel de-al XV-lea Simpozion Internațional de Management (SIM 2019) au fost prelungite. Pentru a participa la conferință, înregistrările se fac aici și apoi prezentați lucrării se face urmând instrucțiunile de aici.

Noile termene limită sunt următoarele:

Adresa de contact pentru întrebări sau informații suplimentare este conferences@trivent.eu.

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

O provocare pentru studenții la arhitectură

Miercuri, 3 iulie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Studenții de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara, aflați în anul I master la specializarea „Tendinte, materiale si tehnologii noi în arhitectura de interior”, la disciplina Proiectare (semestrul II), s-au aflat în fața unei provocări: amenajarea unui restaurant cu trei stele Michelin.

Scenariul ipotetic considerat propune amenajarea unui restaurant de lux ce urmează să fie amenajat într-o clădire istorică din orașul Avignon. Restaurantul va fi co-finanțat de către două noi stele ale gastronomiei franceze, proaspeți recipienți ai celei de a treia stele Michelin, și Casa de Modă Christian Lacroix.

Strategia de marketing are în vedere realizarea unui restaurant de nișă, cu standardele de calitate caracteristice restaurantelor cu trei stele Michelin și care s-ar adresa unui segment select/internațional de clientelă, format în principal din profesioniști și oameni de teatru, cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, clientelă care apreciază cultura franceză/Provence, teatrul de avangardă și bucătăria fină/haute cuisine.

Conceptul proiectului de amenajare interioară/interior design/va împleti trei teme:

Proiectele realizate de studenți, coordonați de arh.dr.ing. Mihai Muțiu și dr.arh. Cristina Povian, vor fi reunite în cadrul unei expoziții al cărei vernisaj va avea loc joi, 4 iulie 2019, începând cu ora 12:00, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara.

EVENIMENT

UPT promovează ia românească în Italia

Joi, 20 iunie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Cu ocazia Zilei Internaționale a Iei – 24 iunie – Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara este parteneră a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, unde împreună cu Asociația AlternativED organizează evenimentului „Portul tradițional românesc”, dedicat copiilor români cu vârsta între 6-12 ani din Italia, regiunea Veneto.

Cu ocazia acestui eveniment, care va avea loc luni, 24 iunie 2019, la ora 15:00, la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția președinta asociației AlternativED va prezenta, într-o variantă interactivă, basmul Zâna Zorilor, unul dintre cele mai frumoase basme ale copilăriei, scris de Ioan Slavici. Copiilor li se vor prezenta istoria și semnificația iei românești precum și caracteristicile, pe regiuni, ale portului tradițional românesc. Suportul documentar este oferit de doamna Silvia-Floarea Toth, deținătoarea colecției private Silvia-Floarea Toth.

Partea de prezentare va fi însoțită de un atelier creativ realizat de colega noastră ș.l.dr.arh. Cristina Maria Povian. Atelierul creativ va cuprinde și un concurs de creație în care copiii vor decora, având la bază un șablon reprezentând o siluetă masculină și una feminină, două personaje de basm în costume tradiționale populare, pentru a putea fi folosite în ilustrarea unei cărți de povești tradiționale românești.

La finalul activității, cele mai bune lucrări vor fi premiate cu obiecte tradiționale românești: ceramică de Horezu, traistă tradițională, podoade tradiționale etc. Marele premiu constă într-o ie tradițională românească – produs de artizanat.

În componența juriului, alături de directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, prof.dr. Grigore Arbore Popescu, istoricul de artă Cristina Cojocaru, istoricul Dragoș Ungureanu, restauratorul Gabriel Țurcanu, președinta asociației, Camelia Popescu, arhitecta Cristina Maria Povian, intră o tânără artistă româncă: Ema Lepădatu, 9 ani, din București.

EVENIMENT

Teză de abilitare

Marti, 18 iunie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Luni, 24 Iunie 2019, începând cu ora 13:00, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul „Contributions to development of optical design in mechatronic applications“, elaborată de conf.dr.ing. Corina – Mihaela Gruescu.

Manifestarea va avea loc la Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, Amfiteatrul 150, Bv. Mihai Viteazu nr. 1.

DIDACTIC, EVENIMENT

Teză de abilitare

Joi, 13 iunie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Marți, 18 iunie 2019, începând cu ora 10:00, va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul „Contribuții cu privire la utilizarea energiilor hibride din surse regenerabile în construcții și la reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă “, elaborată de conf.dr.ing. Ioan Așchilean.

Manifestarea va avea loc la Biblioteca Centrală a UPT, Amfiteatrul K1, Bv. Vasile Pârvan Nr. 2b.

DIDACTIC, EVENIMENT

Simpozion Științific Studențesc al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

Joi, 13 iunie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului împreună cu Liga Studenților Chimiști din Timișoara organizează în data de 14 iunie 2019 „Simpozionul Științific Studențesc al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului”.

Manifestarea se adresează studenților de la toate ciclurile de studii universitare (licență, master și doctorat), oferindu-le acestora posibilitatea de a-și prezenta activitatea de cercetare științifică.

Secțiunile simpozionului sunt:

1. Protecția Mediului și Educație Ecologică;

2. Chimie și Inginerie Chimică;

3. Ingineria Produselor Alimentare.

Activitățile se desfășoară în data de 14 iunie 2019, în clădirea facultății din bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6, începând cu ora 8:30, conform următorului program.

Informaţii suplimentare se pot obţine aici.

EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive