Recrutare cercetători cu experiență pentru programul de burse finanțate prin programul Marie Skłodowska-Curie COFUND – Research Leaders 2025

Miercuri, 18 iulie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Pagina apelului: https://www.teagasc.ie/about/research–innovation/research-leaders-2025/

Domenii: economie și dezvoltare rurală; culturi, mediu și utilizarea terenurilor; alimente; cercetare și inovare în domeniul animalelor și pășunilor

Data limită: 1 octombrie 2018

Durata bursei: 36 luni, din care 18 luni mobilitate în alte țări + 18 luni în Irlanda.

Salariu brut anual:  51 717 euro (56 306 euro /an pentru bursierii care au familie)

Pentru detalii, va fi organizat un  webinar în 25 iulie: www.teagasc.ie/rl2025

Contact: info@teagasc.ie ; ridhdhi.rathore@teagasc.ie

https://www.teagasc.ie/contact/

ALTE ANUNȚURI

Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT

Luni, 2 iulie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Un absolvent al Universității Politehnica Timișoara a obținut un important premiu al Academiei Române și al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei pentru rezultatele cercetărilor sale în domeniul valorificării deșeurilor.

Astfel, în urma analizării dosarelor de candidatură depuse la nivel național, în vederea acordării premiilor „Mircea Dimitrie Cazacu” pentru cea mai bună teză de doctorat în domeniul surselor regenerabile de energie, Academia Română, prin Comisia de Energie Regenerabilă a Secției de Științe Tehnice, și Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei au decis să atribuie premiul al doilea lui dr. ing. Mihail Reinhold Wächter pentru teza „Cercetări teoretice și experimentale privind metode de valorificare energetică a deșeurilor menajere”, elaborată sub conducerea prof.dr.ing. habil Ioana Ionel și validată cu calificativul excelent, respectiv distincţia Summa cum laude. De menționat că locul întâi nu a fost acordat.

Mai multe detalii AICI.

ALTE ANUNȚURI

UPT creditează autorii de carte

Joi, 28 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Consiliul de administraţie al UPT a adoptat Hotărârea nr. 28/19.06.2018, cu privire la aprobarea modalităţilor de calcul al tirajelor de carte didactică şi ştiinţifică editată de către Editura POLITEHNICA şi la colaborarea cu autorii din cadrul universităţii.

Principalele aspecte cuprinse în hotărâre sunt:

-creditarea autorilor pe durata a 12 luni de la semnarea contractului de editare al cărţii, pentru tiraje cuprinse între 40 şi 100 de exemplare, astfel încât materialul să poată fi valorificat prin BOOKSHOP şi costurile de producţie să fie astfel compensate;

-posibilitatea acordării drepturilor de autor şi în bani, cu excepţia primului tiraj, la care aceste drepturi se vor acorda exclusiv în natură.

Textul complet al instrucţiunii de lucru este AICI.

ALTE ANUNȚURI

UPT a reprezentat învățământul românesc în Parlamentul European

Marti, 26 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi de la Universitatea Politehnica Timișoara, prof.ing.dr.ec. Marian Mocan, a fost reprezentantul învățământului superior românesc la conferința cu tema „Economie Durabilă în Europa”, organizată de europarlamentarul Maria Grapini, ce a renunit la Parlamentul European, la Bruxelles, europarlamentari, specialiști ai Uniunii Europene și reprezentanți ai mediului de afaceri din România.

Conferința a avut ca principal scop să clarifice ce poate să facă mai mult România acasă, pentru dezvoltarea economică și pentru o economie sustenabilă și ce ar putea să facă Comisia Europeană mai echitabil pentru toate statele membre. „A rezultat de aici că mai este de lucru pentru a fi o cheltuire a banilor europeni în mod echitabil și mai ales pentru scopul principal din tratat și anume coeziunea socială, diminuarea disparităților regionale. Propunerea mea concretă fost legată de fondul strategic de investiție, care după părerea mea nu are criterii corecte: primul sosit, primul servit nu este un criteriu atunci când vrei să faci investiții strategice. Criteriul este să duci banii acolo unde este nevoie”, a declarat Maria Grapini.

„Am muncit foarte tare pentru a obţine fonduri europene, pentru a avea o politică consistentă şi după anul 2021. România este printre ţările care au câştigat 8% faţă de alocarea din 2014 – 2020, alături de Bulgaria şi Grecia. Bătălia mea s-a încheiat, este în mâinile membrilor PE şi ai Consiliului. Dar ceea ce am încercat a fost să menţinem această politică de coeziune care a fost pentru foarte multe decenii şi sper că va rămâne în viitor una dintre principalele politici ale UE care să susţină statele, regiunile, oraşele în dezvoltarea lor economică şi socială”, a adăugat comisarul european Corina Crețu.

În cuvântul său, prof.dr.ing.ec. Marian Mocan a vorbit despre „Rolul ecoeficienței în contextul economic global”. Pornind de la date statistice care arată că în 2016, spre exemplu, în luna august au fost deja epuizate resursele aferente întregului an, acesta a atras atenția asupra diminuării resurselor la nivel planetar, asupra necesității adoptării unor politici sustenabile și a conștientizării populației privind utilizarea rațională a resurselor. De asemenea, decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi a vorbit și despre rolul învățământului în formarea specialiștilor în economie sustenabilă și ecoeficiență, subliniind faptul că la Universitatea Politehnica Timișoara ecoeficiența este studiată, ca materie, la nivelul ciclului de master.

EVENIMENT

Profesorul Vladimir KATIĆ susține o prelegere la UPT

Luni, 18 iunie 2018,  postat de Laura Mirică

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează  marti, 19.06.2018, ora 14.00, în Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT, întâlnirea cu Domnul Prof.dr.ing. Vladimir KATIĆ, de la Universitatea din Novi Sad, Serbia, care va susţine o prelegere cu titlul:“RESEARCH ACTIVITIES IN AREA OF POWER ELECTRONICS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES AT THE UNIVERSITY OF NOVI SAD”

Prof.dr.ing. Vladimir KATIĆ este invitat la Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei  în cadrul mobilităților Erasmus. Tema este interesantă și atractivă pentru stabilirea unor posibile colaborări cu colegii  de la Universitatea din Novi Sad.

EVENIMENT

Echipa T-Motion de la UPT, în concurs la „Course en Cours”

Vineri, 15 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Prima participare românească la concursul „Course en Cours”, o competiție originală, centrată pe științe și tehnologii, organizat sub egida Renault Group, Dassault Systemes și Ministerului Educației Naționale pentru Învățământ și Cercetare din Franța, la începutul lunii iunie la Paris, a fost o echipă de la Universitatea Politehnica Timișoara.

Echipa T-Motion, formată din Sebastian Micu, Sebastian Jbranca, David Iordănescu, Albert Ilioni, toți în anul I la Facultatea de Mecanică, și Ioan Michiș, anul I, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, îndrumați de lect.dr.ing. Hannelore Filipescu (responsabil acțiune) și prof.dr.ing. Mircea Vodă (îndrumare tehnică și logistică), a avut un parcurs excelent și a ajuns până în sferturile de finală ale competiției.

Probele de concurs au constat în: evaluarea proiectării având constrângeri tehnice impuse, realizarea modelului fizic, testarea aptitudinii în proiectare, punerea în funcțiune a machetei cu programare motor, realizarea unui stand de prezentare și a unui portofoliu de proiect.

Felicitări!

ALTE ANUNȚURI

O nouă platformă web pentru Editura Politehnica

Luni, 11 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Editura Politehnica invită colaboratorii săi (actuali și potențiali), joi, 14.06.2016, începând cu ora 17:00, în Amfiteatrul K1 din cadrul Centrului de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, la evenimentul prilejuit de lansarea platformei web cu regim „open-access” (OA), destinată periodicelor UPT.

La eveniment va participa și conducerea universității, astfel încât, în partea a doua a manifestării, va avea loc o dezbatere privind viitorul publicațiilor didactice și științificelacare editura este implicată.

Platforma este „populată” cu trei titluri: „Journal of Electrical Engineering”, „Acta Technica Corviniensis” și „Journal of Architecture, Urbanism and Heritage”.

Platforma rămâne deschisă pentru orice colectiv redacțional care dovedește că poate edita (cu consecvență) cel puțîn două numere pe an, în limba engleză, cu lucrări de calitate, recenzate la nivel internațional.

Odată cu această lansare, Editura Politehnica intenționează să renunțe treptat la editarea de jurnale (buletine științifice etc.) în format tipărit, opțiunea fiind publicarea acestora, cu respectarea condițiilor menționate mai sus, în format exclusiv electronic, OA.

EVENIMENT

Școala de vară „Product design and manufacturing”

Joi, 7 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

În perioada 11-22 iunie 2018, Departamentul de Ingineria Materialelor și Fabricaţiei din Facultatea de Mecanică organizează a 5-a ediție a școlii de vară „Product design and manufacturing”, pe baza unei convenții între Universitatea Politehnica Timișoara și Institutul Politehnic din Grenoble. La această ediţie participă 23 studenți din anul III, filiera de Ingineria Performanței Industriale Durabile (IPID) din Facultatea de Inginerie Industrială de la Grenoble INP.

Sunt prevăzute 75 ore de activitate sub formă de cursuri, tutoriale, aplicaţii și vizite în întreprinderi din zona industrială Timișoara, care se încheie cu evaluarea cunoștințelor.

Responsabil acţiune: Prof. emerit dr. ing. George Drăghici

EVENIMENT

Simpozion Științific Studențesc al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

Luni, 4 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului împreună cu Liga Studenților Chimiști din Timișoara organizează în data de 11 iunie 2018, ediția a II-a a “Simpozionului Științific Studențesc al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului”.

Manifestarea se adresează studenților de la toate ciclurile de studii universitare (licență, master și doctorat), oferindu-le acestora posibilitatea de a-și prezenta activitatea de cercetare științifică.

Secțiunile simpozionului sunt:

1. Protecția Mediului și Educație Ecologică;

2. Inginerie Chimică și Alimentară.

Activitățile se desfășoară în data de 11 iunie 2018, în clădirea facultății din bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6, începând cu ora 9:00, conform programului.

Informaţii suplimentare AICI.

EVENIMENT

Sesiune de comunicări MS_IT_2018

Luni, 4 iunie 2018,  postat de Raluca ILISIE

A IX-a ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice pentru tineret, cu tema „Transportul și dezvoltarea durabilă”, se va desfăşura în data de 5 iunie 2018, la Facultatea de Mecanică, sala 137, etaj 3. Sesiunea de comunicări se adresează în principal masteranzilor din anul II (specializările: Sisteme feroviare moderneTehnici Avansate în Transportul Urban), din departamentul MMUT al Facultăţii de Mecanică, dar şi doctoranzilor.

Acest eveniment are drept obiectiv prezentarea activităţii de cercetare ştiințifică desfăşurată de către studenţi în cadrul departamentului. Informaţii suplimentare: sala 199, respectiv 136, Facultatea de Mecanică, Et. III; Telefon 0256-403723 sau 0724230340.

ALTE ANUNȚURI

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive