Proiect internațional coordonat de UPT

Marti, 1 octombrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Universitatea Politehnica Timișoara (România) coordonează proiectul Eastern European twinning on Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing, Nr. 857124 câștigat în competiția H2020-WIDESPREAD-2018-03. Proiectul se derulează pe durata a 36 luni (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022), iar partenerii sunt Universitatea din Belgrad (Republica Serbia), Institutul de Fizica Materialelor din Brno (Cehia), Universitatea din Parma (Italia) și Universitatea NTNU din Trondheim (Norvegia).

Proiectul propune creșterea competențelor partenerilor est-europeni în domeniul integrității și durabilității materialelor obținute prin tehnologii de printare 3D.

Mai multe informații se pot obține de la Directorul de proiect Prof. Dr. Ing. Liviu MARȘAVINA (liviu.marsavina@upt.ro, Tel. 0256.403577)

CERCETARE - COOPERARE

Profesorul Ewald A. Werner, Doctor Honoris Causa al UPT

Marti, 1 octombrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Senatul Universității Politehnica Timișoara a decis acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa domnului prof.dr.ing, Ewald A. Werner, Director al Departamentului de Știința Materialelor și Mecanica Materialelor din cadrul Universității Tehnice din Munchen, Germania, și Șef al Laboratorului de stat pentru Încercarea Materialelor din Inginerie Mecanică, Germania. Ședința festivă în vederea decernării titlului va avea loc joi, 3 octombrie 2019, începând cu ora 16:00, în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara.

Profesorul Ewald A. Werner este un specialist reputat în domeniul științei și mecanicii materialelor, cu precădere a celor metalice – oțel, nichel, titan, aliaje de aluminiu etc., fiind o personalitate cunoscută și recunoscută în toată lumea pentru contribuțiile aduse in aceste domenii.

Profesorul Werner a urmat cursurile universității Montanuniversität Leoben (Austria) din 1975, în domeniul Știința Materialelor și Fizica Metalelor, pe care a absolvit-o cu Summa Cum Laude în 1980. De asemenea, a studiat Matematica la Universitea din Graz (Austria) în perioada 1981-1982. După absolvire până în anul 1984 a lucrat la Austrian Academy of Sciences la Erich-Schmid-Institute of Solid State Physics. A obținut titlul de doctor la Montanuniversität Leoben (Austria) în anul 1984 cu teza intitulată: Plasticity of Single- and Dual-phase Brasses.

De-a lungul carierei în cercetare profesorul Werner a abordat următoarele domenii de cercetare: aliaje metalice și proiectarea tehnologiilor de obținere a acestora, mecanisme de ecruisare, microscopie electronică, metalografie cantitativă, mecanica ruperii, difracție cu raze X, metode numerice în modelarea micromecanică, dezvoltarea, elaborarea și testarea unor materiale noi: aliaje TRIP, compozite cu matrice metalică, aliaje de aluminiu, nichel, titan cu aplicații în industria auto, aeronautică, electronică și biomedicală.

Profesorul Werner este co-autor a cinci cărți în domeniile Inginerie Mecanică, Știința și Tehnologia Materialelor, autor (co-autor) a peste 250 lucrări științifice (peste 150 indexate SCOPUS și un h-index 26) și peste 440 prezentări invitate în multe țări Europene, în SUA, China și Japonia.

În anul 2010 a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea University of Salzburg (Austria).

Între Universitatea Politehnica Timișoara și TU Munich există o colaborare de lungă durată atât în domeniul educațional prin diverse programe Erasmus-Socrates, dar și în domeniul cercetării.

În particular, între Departamentul de Inginerie Mecanică de la TU Munchen și departamentele de Mecanică și Rezistența Materialelor și Ingineria Materialelor și Fabricației de la Universitatea Politehnica Timișoara, există o relație strânsă de colaborare materializată prin: susținerea reciprocă a manifestărilor științifice (la Conferința AMS 2018 organizată de UPT la Timișoara a participat o delegație de la TU Munchen condusă de dl. Werner), schimburi de experiență între cercetători, schimburi la nivelul conducerilor UPT și TU Munchen pentru identificarea unor direcții de colaborare viitoare, schimburi de studenți în cadrul programelor ERASMUS+. De asemenea, prof.dr.ing. Ewald A. Werner s-a oferit să doneze Bibliotecii UPT colecția jurnalului Materials Science and Engineering, al cărui editor este.

Pentru întreaga activitate științifică, didactică, managerială şi de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, pentru rezultatele remarcabile prin care s-a concretizat această activitate, concluzia fără echivoc la care au ajuns toţi membrii colectivului care a analizat activitatea domniei sale a fost că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnica Timişoara domnului prof.dr.ing. Ewald A. Werner are o justificare deplină şi, pe aceasta bază, Senatul UPT s-a manifestat unanim prin susținerea acordării acestui titlu.

EVENIMENT

KNOW TO DEVELOP

Miercuri, 25 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de coordinator și în colaborare cu partenerul sârb Liceul „NIKOLA TESLA” din Vrsac, anunță începerea implementării proiectului RORS 394 „Through knowledge to business and smart development of Banat”, acronim: KNOW TO DEVELOP.

Proiectul este finanţat în cadrul competiţiei 2018 Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia, 2014-2020, încheiat între România și Serbia prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA). Autoritatea de implementare este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. Valoarea totală a proiectului este de 195168,75 Euro, din care 85% reprezintă contribuția UE. Prin implementarea proiectului KNOW TO DEVELOP se dorește creșterea oportunităților de angajare a tinerilor din zona de graniță româno-sârbească prin crearea condițiilor organizatorice și instituționale pentru îmbunătățirea transfrontalieră și în rețea a educației, cunoștințelor și competențelor care vor răspunde nevoilor economiei și pieței muncii.

EVENIMENT

Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA

Miercuri, 25 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

În data de 27.09.2019, începând cu ora 12.00, la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, Amfiteatrul K2, B-dul V. Pârvan nr. 2B, Timișoara va avea loc lansarea proiectului: Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA.

Universitatea Politehnica Timișoara, în colaborare cu partenerul Asociația Danke, este beneficiarul unui proiect de sprijinire a studenților din anii terminali pentru trecerea de la școală la viața activă. Obiectivul general al proiectului este creşterea participării şi a nivelului de educaţie pentru elevi, studenţi şi cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul  Universităţii Politehnica Timişoara, în perioada 2019-2021, prin creşterea atractivităţii ofertei educaţionale şi îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice. Proiectul prevede și participarea a 450 de studenți la activități de informare-consiliere în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, urmărindu-se în mod special diminuarea numărului de studenți care au dificultăți legate de integrarea în mediul academic, respectiv de inserție pe piața muncii după finalizarea studiilor. Deasemenea, proiectul propune cuprinderea a 75 de cadre didactice în cadrul unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ, derulat în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 -  Educaţie şi competenţe.

Manager proiect,

Prof.dr.ing. Sorin HERBAN

EVENIMENT

Workshop transfrontalier NETMIN

Joi, 19 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Universitatea Politehnica Timișoara (România) și Institutul de Minerit și Metalurgie Bor (Serbia) au lansat proiectul NETMIN de creare a rețelei de educație și cercetare, care să acționeze pentru sporirea măsurilor de protecția mediului și utilizare durabilă a resurselor naturale în zona transfrontalieră româno-sârbă. Joi, 26 septembrie a.c. cu începere de la ora 10:00 se va desfășura la Hotel Del Corso, Str. Mărășești nr. 10 din Timișoara, un atelier de lucru care aduce laolaltă experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, pentru stabilirea strategiei celei mai potrivite.

EVENIMENT

Noutăți în măsurarea tridimensională

Luni, 16 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei (IMF) din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, organizează, marţi, 17 septembrie 2019, între orele 9:00-17:00, în amfiteatrul K1 din Centrul de Conferințe al UPT / Laboratorul de Măsurări Tridimensionale, împreună cu compania Hexagon Manufacturing Intelligence, workshop-ul „Calitatea conduce productivitatea – noutăți PC-DMIS și Q-DAS la măsurarea tridimensională”.

În cadrul workshop-ului vor fi prezentate noutăţi privind modul de utilizare integrată, în timp real, a soft-ului Q-DAS, de control statistic al proceselor, şi soft-ul de măsurare PC-DMIS. Se vor face demonstraţii privind programarea PC-DMIS online şi offline folosind tehnologii de măsurare prin contact şi scanare, pe echipamentele de măsurare Hexagon MI din cadrul Laboratorului de Măsurări Tridimensionale.

EVENIMENT

Competiții în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021

Vineri, 13 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Apel pentru proiecte de mobilități România – Norvegia

Apelul finanțează Stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare (exclusiv Norvegia) și România în vederea dezvoltării de proiecte colaborative de cercetare.

Depunerea este continuă până la data de 20 noiembrie 2019 sau până la epuizarea fondurilor alocate (90000 euro).

Mai multe informații referitoare la acest apel pot fi obținute accesând: https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati

 

Apel pentru proiecte colaborative de cercetare

Începând cu data de 27 septembrie 2019, va fi lansat un nou apel pentru proiecte colaborative de cercetare. Termenul limită de depunere a proiectelor este 16 decembrie 2019,

Pentru acest apel a fost alocat un buget în valoare de peste 24.5 milioane euro.

Mai multe informații referitoare la acest apel pot fi obținute accesând: https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

 

Persoana de contact   din cadrul Biroului Promovare si Consiliere Proiecte CDI este Dl. Rareș Hălbac-Cotoară-Zamfir: e-mail – rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro, tel: 0256403122 –  Rectorat, etaj 1, sala 105.

 

CERCETARE - COOPERARE

Workshop INFER la UPT

Joi, 12 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

În perioada 14-15 noiembrie 2019, la Universitatea Politehnica Timișoara  va avea loc workshop-ul organizat sub egida Centrului de Cercetări în Inginerie şi Management (UPT), în parteneriat cu International Network for Economic Research (INFER) pe tema „Energy and environmental policies: New macro-financial implications”.

Workshop-ul va avea loc în Amfiteatrul K2 (Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara).

Data limită a trimiterii lucrărilor este 30 septembrie 2019.

Keynote speakers ai manifestării științifice sunt:

Evenimentul este organizat în cadrul grant-ului de cercetare cu tema „EIP-MACRO – The relationship between energy investements, shocks in energy prices and the macroeconomy in the EU countries” (Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0142; Director proiect: Prof. Claudiu Albulescu).

Detalii suplimentare despre eveniment sunt disponibile pe site-ul sau oficial: https://sites.google.com/view/infer-timisoara-2019/home. Adresa de contact pentru întrebări sau informații suplimentare este claudiu.albulescu@upt.ro.

EVENIMENT

Migrația insectelor în Banat

Luni, 9 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Continuând strategia proprie privind implicarea în problematica regională, Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) implementează, începând din luna iunie 2019, în calitate de partener, proiectul „MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RELAȚIEI CLIMAT – MIGRAȚIA INSECTELOR ÎN DISTRICTUL BANATUL CENTRAL ȘI JUDEȚUL TIMIȘ”- acronim CLINSIM, având ca Partener Leader Primăria orașului Zrenjanin din Serbia.

Lansarea proiectului va avea loc joi, 12 septembrie 2019, în sala 115 a Facultății de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.1, începând cu ora 10:00.

EVENIMENT

Realitatea virtuală în educație

Luni, 9 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

Centrul de ID/IFR și e-Learning (CEL) împreună cu Centrul Multimedia îi invită joi, 12 septembrie 2019, la ora 12:00, în sala C401 (Clădirea Bibliotecii, intrarea dinspre Electro, etaj 4 – CeL), pe toți cei interesați, cadre didactice și studenți, pentru a asista la prezentarea realizată de doamna profesor Ekaterina Prasolova-Førland.

Ekaterina Prasolova-Førland este profesor în cadrul Departamentului de Educație și Învățare Permanentă în cadrul Norwegian University of Science and Technology (NTNU) și lucrează cu lumi virtuale educaționale și tehnologii imersive încă din 2002, având peste 100 de publicații în domeniu.

A fost implicată în dezvoltarea unor simulări de realitate virtuală educațională pentru o gamă largă de destinatari, de la industria agrară acvatică până la Forțele Armate Norvegiene. Ekaterina Prasolova-Førland a fondat și conduce Centrul de Cercetare în Tehnologii Inovative Imersive pentru Educație (IMTEL) și a laboratorului de VR/AR (realitate virtuală și augmentată) – IMTELlab.

Este fondatorul organizațiilor Femei în VR/AR Norvegia, membru al board-ului XR Norvegia și este frecvent invitată ca speaker sau intervievată pe teme de tehnologii imersive pentru educație și formare.

Prof. Ekaterina Prasolova-Førland este de asemenea implicată într-o serie de proiecte legate de aplicarea tehnologiilor imersive în educația STEM, conștientizarea schimbărilor climatice, pregătirea profesională, medicină și terapie, ghidarea carierei, munca colaborativă, gestionarea urgențelor și alte domenii.

EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive