UPT, pe „harta” internațională a construcțiilor metalice

Joi, 22 februarie 2018,  postat de Laura Mirică

La începutul lunii februarie 2018 a apărut volumul 11, nr. 1/2018, al prestigioasei reviste Steel Construction a Editurii Ernst & Sohn, A Wiley Brand, volum publicat sub coordonarea Acad. Dan Dubina și Prof. Viorel Ungureanu, de la Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de editori invitați.

În volumul de față au fost incluse versiunile in extenso ale celor mai bune 8 lucrări, selectate din cele 116 prezentate în cadrul Colocviului internațional Stabilitatea și ductilitatea structurilor din oţel (Stability and Ductility of Steel Structures), având un număr de 268 autori provenid din 26 de ţări de pe 5 continente, care s-a desfășurat la Timișoara și a fost organizată de Universitatea Politehnica Timișoara, Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor, în colaborare cu Academia Română – Filiala Timișoara și cu sprijinul Convenției Europene de Construcții Metalice – ECCS, prin Comitetul Tehnic TC8 „Stabilitate structurală” și a Structural Stability Research Council (SSRC, SUA).

Titlurile lucrărilor publicate în cadrul revistei Steel Construction, cu autori din Europa, Japonia și Statele Unite se prezintă mai jos:

 

EVENIMENT

Recunoaștere europeană pentru profesorul Viorel Ungureanu, de la UPT

Joi, 22 februarie 2018,  postat de Laura Mirică

Prof.dr.ing. Daniel Viorel Ungureanu, de la Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara, a fost ales Chairman al Comitetului TC14 al Convenției Europene de Construcții Metalice (ECCS), cu un mandat de 4 ani, în cadrul ședinței acestui Comitet, desfășurată recent la Bruxelles.

Comisia tehnică TC14 are ca obiect coordonarea activității științifice și a reglementărilor tehnice în domeniul promovării criteriilor de dezvoltare durabilă și a protecției mediului în activitățile vizând sectorul construcțiilor metalice (Sustainability and Eco-Efficiency of Steel Construction).

Alături de prof.dr.ing. Daniel Viorel Ungureanu (Departamentul CMMC al UPT, Director executiv Institutul de Cercetare  pentru Energii Regenerabile – ICER), din Comitetul Tehnic TC14 al ECCS mai fac parte ca membri, reprezentând România, prof.dr.ing. Daniel Grecea (Departamentul CMMC) și prof.dr.ing. Adrian Ciutina (Departamentul CCTFC).

Demn de menționat este și faptul că în perioada 2005-2006 România a deținut președinția ECCS (Președinte Acad. Dan Dubină, Departamentul CMMC al Universității Politehnica Timișoara).

EVENIMENT

Seara Filmului German

Luni, 19 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Vă invităm joi, 22 februarie, de la ora 18, în Sala Polivalentă a Bibliotecii UPT, la proiecția filmului german FACK JU GÖTHE (2013).

Comedia  urmărește povestea lui Zeki Müller, recent eliberat din închisoare, care se dă drept profesor înlocuitor la Goethe Comprehensive School. Obiectivul său principal este de a recupera comoara îngropată de prietena lui sub fundația acestei școli. În timpul zilei se ocupă de educația adolescenților rebeli din clasa a 10-a B, folosind metode neortodoxe, iar noaptea sapă în secret după comoară. (Regia: Bora Dagtekin, 1h 59 min). Filmul este cu subtitrare în limba română.

Seara Filmului German este organizată în parteneriat cu Centrul Cultural German Timișoara și Institutul Goethe.

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

Invitație la expoziție

Luni, 19 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Studenții din anul 3 ai specializării Mobilier și Amenajări Interioare, împreună cu cadrele didactice coordonatoare organizează cea  de-a cincea ediție a expoziției PROTOTIP | Design de obiect | 2018. Vernisajul are loc luni 19.02 de la ora 18:00 în sala EXPO de la parterul facultății, Str. Traian Lalescu Nr. 2/A.

Expoziția conține obiecte și machete realizate de studenții anului 3 la materiile: luminotehnică  – corpuri de iluminat realizate (îndrumător Alexandra Maier), design industrial – obiecte realizate (îndrumător Otilia Tudoran) și locuire – machetă (îndrumător Maja Bâldea).

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 2 martie, în zilele de lucru, în intervalul orar 16:00-20:00.

 

 

EVENIMENT

POR: Lansare apel de proiecte dedicat creşterii inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic (ITT) în domenii de specializare inteligentă

Marti, 6 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT, cu o alocare totală de peste 55 mil. euro prin Programul Operaţional Regional (POR).

Solicitantul poate fi un IMM în parteneriat cu unul sau mai multe ITT –uri.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro şi nu poate depăși plafonul de minimis de 200.000 euro.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Contribuția la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției și este asigurată exclusiv de către IMM. Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid are la bază principiul competițional, fiind un apel cu termen limită de depunere a cererilor de finantare:

- data și ora începere a depunerilor de proiecte: 25 ianuarie 2018, ora 10.00

- data și ora închiderii apelului de proiecte: 25 iunie 2018, ora 10.00

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS

Pentru mai multe informatii vă rugăm să contactati Biroul Promovare si Consiliere Proiecte CDI, Rectorat, etaj 1, sala 105 C: ec.Eugen-Doru SZEKELY (eugen.szekely@upt.ro,

0256 403121) si ing.Gabriel CRISTESCU (gabriel.cristescu@upt.ro, 0256 403122).

CERCETARE - COOPERARE

Apel proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională – granturile EEA și ale Regatului Norvegiei

Marti, 6 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

A fost lansat primul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională – granturile EEA și ale Regatului Norvegiei.

15 milioane € sunt puse la dispoziție în cadrul primei cereri de propuneri. Se preconizează că proiectele vor începe în 2019.

Termenul limită pentru prima etapă a procesului de depunere a candidaturilor este 1 iulie 2018. Pentru candidaturile evaluate pozitiv după prima etapă, data limită pentru prezentarea întregii propuneri este 15 decembrie 2018.

Consorțiul este obligat să asigure cofinanțarea proiectului. Rata de intervenție financiară a granturilor SEE pentru această cerere se stabilește în funcție de statutul membrilor consorțiului, individual, după cum urmează:

· organizațiile neguvernamentale: până la 90% din cheltuielile eligibile (până la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în natura sub forma de munca voluntară);

· parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de cercetare: până la 90% din cheltuielile eligibile;

· toți partenerii experți din statele donatoare: până la 100% din cheltuielile eligibile;

· alte entități: până la 85% din cheltuielile eligibile.

Proiectele sprijinite trebuie să fie de cooperare regională transfrontalieră sau transnațională și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din organizații din cel puțin trei țări eligibile.

Mai multe informații pot fi obținute accesând link-ul.

Vă rugăm să transmiteți intențiile de participare la acest program Biroului de Promovare si Consiliere Proiecte (Dl.asist.univ.dr.ing. Rares Halbac-Cotoara-Zamfir, rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro, 0256-403122)

CERCETARE - COOPERARE

Surse și programe de finanțare

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Au fost publicate “Cataloagele Surselor de Finanțare nerambursabile” pentru luna februarie 2018 Pe pagina web dedicată Biroului Promovare și Consiliere a Proiectelor CDI puteți accesa și consulta listele apelurilor de proiecte active sau ce urmează a fi lansate.

Pentru fiecare apel de proiecte listele cuprind principalele informații cu caracter general (finanțator, programul de finanțare, obiectivul programului, solicitanți eligibili, activități eligibile, valoarea grantului, contribuția beneficiarului, termen limită) dar si link către Ghidul Solicitantului, inserat în coloana ‘’informații suplimentare’’. De asemenea, cataloagele sunt structurate pe categorii de beneficiari: universități, societăți comerciale, autorități publice și organizații neguvernamentale.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Biroului Promovare si Consiliere Proiecte CDI, Rectorat, etaj 1, sala 105 C: ec.Eugen-Doru SZEKELY (eugen.szekely@upt.ro, 0256 403121) si ing.Gabriel CRISTESCU (gabriel.cristescu@upt.ro, 0256 403122).

CERCETARE - COOPERARE

Salonul internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, ediția XVI-a, organizat în perioada 21-23 martie 2018

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Salonul internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca a fost şi doreşte să rămână un loc distinct de întâlnire al inventatorilor şi invenţiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii româneşti.

Actuala ediţie – a XVI-a a Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT pune la dispoziţia inventatorilor un spaţiu dedicat celor care sunt la început de drum, un spaţiu comun, nu doar fizic, ci şi o oportunitate de întâlnire şi împartăşire a ideilor din domeniu, denumit generic “Arena Inventatorilor”.

“Arena Inventatorilor” facilitează interacţiunea inventatorilor cu publicul vizitator într-un spaţiu deschis, ce stimulează schimbul de informaţii.

Participanţii la PRO INVENT care optează pentru “Arena Inventatorilor” vor intra în concurs pentru premiile Salonului cu şanse egale, precum ceilalţi competitori care optează pentru standuri care includ minim cinci invenţii.

Salonul PRO INVENT 2018 este organizat în perioada 21-23 martie 2018, Cluj–Napoca.

Vă rugăm a ne transmite intenția dvs. de participare la Salonul ProInvent 2018 pe adresele de mail: agnes.stepanian@upt.ro si andreia.lazarescu@upt.ro până la data de 09 februarie 2018.

CERCETARE - COOPERARE

Evenimente expoziționale organizate MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, prin Direcţia Generală Transfer și Infrastructură CDI – în anul 2018

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

În vederea sporirii vizibilității rezultatelor cercetării și a potențialului de valorificare a ideilor inovatoare elaborate de membrii comunității academice UPT, a integrării acesteia în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, considerăm oportună prezentarea acestora la târgurile de inovare de mai jos, pentru care Universitatea Politehnica Timișoara a declarat disponibilitatea de participare:

1) Ediția a 46-a a Salonului Internațional de Invenții de la Geneva, Elveția, eveniment organizat sub patronajul Confederației Elvețiene – Statul și Orașul Geneva și al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală – OMPI, în perioada 11-15 aprilie 2018.

2) iENA 2018 – Târgul Internațional de Idei, Invenții, Noi Produse, organizat la Nuremberg, Germania, în perioada 1-4 noiembrie 2018.

3) Salonul Cercetării Românești ”CONCEPUT ÎN ROMÂNIA”, organizat împreună cu Salonul Internațional de Invenții al României, în luna octombrie 2018.

Vă rugăm a ne transmite intenția dvs. de participare la una sau mai multe dintre aceste evenimente pe adresele de mail: agnes.stepanian@upt.ro si andreia.lazarescu@upt.ro până la data de 15 februarie 2018.

CERCETARE - COOPERARE

POC: Prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul “Proiect Tehnologic Inovativ”

Joi, 1 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat Ordinul nr.71 din 12.01.2018 privind modificarea “Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ”. Astfel, perioada de depunere a propunerilor de proiecte s-a modificat de la 3 la 4 luni după lansarea apelului în MySMIS. În consecinţă, data până la care pot fi depuse proiecte este 15 martie 2018 ora 22:59. În conformitate cu precizările din Ghidul Solicitantului, acţiunile şi activităţile sprijinite se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizată de întreprindere singură sau prin colaborare efectivă cu una sau cel mult două organizații de cercetare partenere (instituţii de învăţământ superior; instituţii cu activitate principală CD; instituţii cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe), în baza unui acord de parteneriat cu întreprinderea pentru realizarea activitățile de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 22.500.000 lei.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Solicitările de parteneriat vor fi prezentate pentru analiză şi avizare conducerii universităţii, urmând ca înrolarea pe platforma MySMIS să se realizeze cu sprijinul Biroului Promovare si Consiliere Proiecte CDI.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să contactati Biroul Promovare si Consiliere Proiecte CDI, Rectorat, etaj 1, sala 105 C, ec.Eugen-Doru SZEKELY (eugen.szekely@upt.ro, 0256 403121).

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive