Arhiva pentru categoria 'CERCETARE – COOPERARE'

Granturi de cercetare

Luni, 28 ianuarie 2019,  postat de Ronkov Lucian

UEFISCDI a lansat, în cadrul  Programului Cercetare, competiția pentru Schemă de Grant (SGS-ERC), finanţată din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, având ca scop susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC). Pot obține finanțare instituțiile care au depus proiecte în cadrul apelurilor ERC și au [...]

CERCETARE - COOPERARE

POR: Lansare apel de proiecte dedicat creşterii inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic (ITT) în domenii de specializare inteligentă

Marti, 6 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT, cu o alocare totală de peste 55 mil. euro prin Programul Operaţional Regional (POR). Solicitantul poate fi un IMM în [...]

CERCETARE - COOPERARE

Apel proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională – granturile EEA și ale Regatului Norvegiei

Marti, 6 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

A fost lansat primul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională – granturile EEA și ale Regatului Norvegiei. 15 milioane € sunt puse la dispoziție în cadrul primei cereri de propuneri. Se preconizează că proiectele vor începe în 2019. Termenul limită pentru prima etapă a procesului de depunere a [...]

CERCETARE - COOPERARE

Surse și programe de finanțare

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Au fost publicate “Cataloagele Surselor de Finanțare nerambursabile” pentru luna februarie 2018 Pe pagina web dedicată Biroului Promovare și Consiliere a Proiectelor CDI puteți accesa și consulta listele apelurilor de proiecte active sau ce urmează a fi lansate. Pentru fiecare apel de proiecte listele cuprind principalele informații cu caracter general (finanțator, programul de finanțare, obiectivul [...]

CERCETARE - COOPERARE

Salonul internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, ediția XVI-a, organizat în perioada 21-23 martie 2018

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Salonul internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca a fost şi doreşte să rămână un loc distinct de întâlnire al inventatorilor şi invenţiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători interesaţi să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii româneşti. Actuala ediţie – a XVI-a a Salonului Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, [...]

CERCETARE - COOPERARE

Evenimente expoziționale organizate MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII, prin Direcţia Generală Transfer și Infrastructură CDI – în anul 2018

Luni, 5 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

În vederea sporirii vizibilității rezultatelor cercetării și a potențialului de valorificare a ideilor inovatoare elaborate de membrii comunității academice UPT, a integrării acesteia în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, considerăm oportună prezentarea acestora la târgurile de inovare de mai jos, pentru care Universitatea Politehnica Timișoara a declarat disponibilitatea de participare: 1) Ediția a 46-a a Salonului [...]

CERCETARE - COOPERARE

POC: Prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul “Proiect Tehnologic Inovativ”

Joi, 1 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat Ordinul nr.71 din 12.01.2018 privind modificarea “Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ”. Astfel, perioada de depunere a propunerilor de proiecte s-a modificat de la 3 la 4 luni după lansarea apelului în MySMIS. În consecinţă, data până la care [...]

CERCETARE - COOPERARE

POC: Este activă, în continuare, perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul “Întreprinderi inovatoare de tip Start-up şi Spin-off”

Joi, 1 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

În baza “Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor – Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip Start-up şi Spin-off” se pot depune în continuare proiecte. Apelul este de tip competitiv, cu depunere continuă şi evaluare periodică la 3 luni. Sunt eligibile: 1. activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) 2. achiziţia de [...]

CERCETARE - COOPERARE

POCU: Lansare apel de proiecte dedicat măsurilor de optimizare a ofertelor de studii din învăţământul superior în sprijinul angajabilităţii

Joi, 25 ianuarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru apelul de proiecte MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII, cu o alocare totală de aprox. 144,3 mil. euro prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro. Cererea de [...]

CERCETARE - COOPERARE

Apel Water Works 2017

Marti, 16 ianuarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Programarea comună (JPI) a fost elaborată de Comisia Europeană (CE) în 2008, ca mijloc de avansare în formarea și realizarea Spațiului European de Cercetare (ERA). Pentru a susține și sprijini dezvoltarea schimbărilor sociale și pentru a facilita creșterea economică viitoare, este necesar să ne concentrăm în mod mai larg asupra unor teme prioritare selectate care [...]

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive