Stimularea financiară a publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate

Miercuri, 5 decembrie 2012,  postat de Cecilia Moise

Procedura de lucru pentru obţinere de grant suport în vederea publicării de lucrări în reviste cotate ISI cu factor de imparct, CERERE, cât şi
Procedura de lucru pentru obţinere de grant suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI a asistenţilor universitari şi doctoranzilor, CERERE,
conform HBCA nr. 32/07.11.2012

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive