Lansare competiție Centre de Excelență – CoEx 2024

Joi, 1 februarie 2024,  postat de Raluca ILISIE

A fost lansată competiția ”Centre de Excelență”, din cadrul PNCDI IV, cu un buget de 1.600.000.000 lei, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20371/30.01.2024, Programul 5.6 – Provocări, Subprogramul 5.6.1 – Parteneriate pentru Agenda Strategică.

Scop – Consolidarea cercetării științifice românești prin constituirea de parteneriate în zone de excelență științifică demonstrată ale unor organizații de cercetare, pentru a forma masa critică de cercetători și interdisciplinaritatea necesare adresării unor provocări din Agenda Strategică de Cercetare.

Informații legate de Competiție și Pachetul de informaţii sunt disponibile la următorul link: https://uefiscdi.gov.ro/centre-de-excelenta-coex%20

Informații utile:

Se finanțează un număr de max. 20 Centre de Excelență, repartizate la nivelul fiecărui domeniu din Agenda Strategică de Cercetare, astfel:

· Digitalizare, industrie și spațiu – max. 5;

· Climă, energie și mobilitate – max. 3;

· Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu – max. 4;

· Sănătate – max. 4;

· Cultură, creativitate și societate incluzivă – max. 2;

· Securitate civilă pentru societate – max. 2.

Bugetul pentru un proiect este de min. 50.000.000 lei și max. 100.000.000 lei.

Platforma pentru depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu data de 19 februarie 2024 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 22 aprilie 2024, ora 16:00.

Persoanele de contact din cadrul Serviciului Promovare, Monitorizare și Valorificare Proiecte CDI şi Rezultate Ştiinţifice sunt:

Agnes STEPANIAN – e-mail: agnes.stepanian@upt.ro; tel:0256403010

Ioana BRAZDĂU – e-mail: ioana.brazdau@upt.ro; tel:0256403040

ALTE ANUNȚURI, CERCETARE - COOPERARE

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive