Conferință finală proiect Susținerea și dezvoltarea întreprinderilor sociale din mediul rural – SUS RURAL

Joi, 14 decembrie 2023,  postat de Roxana Sirbu

Vă invităm la conferința de închidere a proiectului „Susținerea și Dezvoltarea întreprinderilor sociale din mediul rural – SUS RURAL” – POCU/879/4/16/146806/ POCU//1009/8/3/146806 (15069/01.10.2021), derulat de Universitatea Politehnica Timișoara în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș. Conferința va avea loc în data de 15 Decembrie 2023, de la ora 11:00, la Centrul de conferințe al Universității Politehnica Timisoara, Amfiteatrul K, pe Bulevardul Vasile Pârvan 2B (Corpul B al Bibliotecii Centrale UPT).
În cadrul conferinței sunteți invitați să vă alăturați împărtășirii experienței antreprenorilor în călătoria lor de materializare a ideilor cu care au participat la concursul de planuri de afaceri.
Antreprenorii vor susține o sesiune de prezentare a întreprinderilor înființate cu ajutorul subvenției acordate prin proiectul SUS RURAL, și vor pune la dispoziția publicului produse dezvoltate în cadrul întreprinderilor.

Proiectul Susținerea și Dezvoltarea întreprinderilor sociale din mediul rural – SUS RURAL, ID 146806, Contract POCU/1009/8/3/146806 (inițial POCU/879/4/416/146806) a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 8 „REACT EU”, Obiectivul Specific 8.3 „Măsuri de investiții şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19” și a fost derulat în perioada 04.10.2021-31.12.2023  în Regiunea de Vest a țării și a avut o valoare totală de 14.517.236,54 de lei, din care valoare finanțării nerambursabile a fost de 100%.

Obiectivul general al proiectului SUS Rural este consolidarea coeziunii economice și sociale în regiunea Vest în vederea combaterii sărăciei și integrării socio economice a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Partenerii de comun acord au contribuit și la dezvoltarea și promovarea mărcii locale înregistrate “Produs în Banat”, marcă ce vine în întâmpinarea producătorilor locali și a vizibilității acestora în principal în mediul rural, precum și secundar în cel urban.

Proiectul finanțat a creat o valoare adăugată pe trei paliere, după cum urmează:

1. Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 81 persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială/ întreprindere socială de inserție, în regiunea de implementare a proiectului;

2. Crearea unui număr de 106 locuri de muncă în întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserție în vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (tinerii NEETs; persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.);

3. Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin finanțarea unui număr de 18 de întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserție care să susțină și dezvolte o marcă locală de care să ne bucurăm cu toții.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: au fost înființate un număr de 19 întreprinderi sociale, din care 18 întreprinderi sociale au beneficiat fiecare de o finanțare nerambursabilă în valoare de 100.000 euro fiecare, au fost create în total 106 noi locuri de muncă în regiunea de Vest. Din cele 106 locuri de muncă nou create, 54 sunt ocupate de tineri NEETs, 5 sunt ocupate de persoane care provin dintr-o comunitate marginalizată, 8 sunt ocupate de persoane vârstnice (55-64 ani), 13 sunt ocupate de persoane cu dizabilități și 8 sunt ocupate de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune social și au fost realizate două analize privind situaţia antreprenorial în Regiunea de Vest în anul 2021 vs anul 2023.

În ceea ce privește impactul proiectului, acesta a contribuit la includerea socială a grupurilor defavorizate sau marginalizate, oferindu-le oportunități de angajare, de asemenea proiectul a fost un sprijin comunitar deoarece întreprinderile sociale pot oferi servicii și produse care să răspundă nevoilor specifice ale comunității locale, consolidând legăturile sociale și sprijinind coeziunea comunitară. De asemenea, proiectul SUS RURAL are un impact semnificativ asupra mediului, având în vedere că unele întreprinderi sociale se axează pe practici durabile sau ecologice, contribuind la reducerea impactului asupra mediului.

Implementarea acestui tip de proiect a avut un impact pozitiv pe multiple planuri, aducând beneficii economice, sociale și, în anumite cazuri, contribuind la protecția mediului înconjurător.

”Proiectul a avut un real succes,” a declarat managerul de proiect dl. prof. univ. dr. ec. ing. Marian Mocan

„Rolul nostru este unul regional şi considerăm că zona rurală din vestul ţării poate fi impulsionată din punct de vedere antreprenorial, iar Politehnica este o instituție care poate da o mână de ajutor. Avem specialiști care îi pot ajuta pe tineri să implementeze planurile de afaceri pentru a aduce un plus de valoare în piaţă”, a transmis conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan.

ALTE ANUNȚURI

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive