Profesorul Nicolae Muntean, membru de onoare ASTR

Joi, 10 septembrie 2020,  postat de Ronkov Lucian

Un nou motiv de mândrie pentru colectivul de cadre didactice din Universitatea Politehnica Timișoara. Profesorul Nicolae Muntean, de la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a UPT a fost primit ca Membru de Onoare în Academia de Științe Tehnice din România, grație activității științifice, didactice și manageriale derulate atât în cadrul universității, cât și în industrie.

Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, secția Electrotehnică, promoția 1981, și-a început cariera, la fel ca mulți alți absolvenți ai Politehnicii, la Întreprinderea Electrotimiș, ca inginer proiectant. După un scurt stagiu de inginer cercetător la ICMET Craiova, își începe cariera didactică la Universitatea Politehnica Timișoara în 1990, pargurgând toate treptele: doctor inginer în domeniul electrotehnic (în 1994), profesor universitar din 2008, conducător de doctorat din 2009.

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Muntean are peste 35 de ani de experiență în domeniile acționărilor electrice cu electronică de putere, automatizărilor industriale, sistemelor automotive și surselor regenerabile de energie, conduce Centrul de cercetare „Controlul conversiei şi stocării energiei”, are o contribuție deosebită la dezvoltarea unor laboratoare unice în Europa de Est, cel puţin, de „Power Electronics in Smart Microgrids şi Automotive” şi a dezvoltat lucrări/contracte competitive multidisciplinare, cu industria naţională şi din străinătate. Este membru sau coordonator în peste 20 de programe de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională. De asemeena, este editor asociat al publicaţiei „Journal of Electrical Engineering”, indexată INSPEC.

Nu în ultimul rând, profesorul Nicolae Muntean are și o bogată experiență în management, atât universitar (fiind, pe rând, secretar științific, prodecan, decan interimar al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, dar și director al Editurii Politehnica), cât și industrial (manager la Beespeed Automatizări Timișoara).

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive