Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA

Miercuri, 25 septembrie 2019,  postat de Ronkov Lucian

În data de 27.09.2019, începând cu ora 12.00, la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, Amfiteatrul K2, B-dul V. Pârvan nr. 2B, Timișoara va avea loc lansarea proiectului: Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat – AVEA.

Universitatea Politehnica Timișoara, în colaborare cu partenerul Asociația Danke, este beneficiarul unui proiect de sprijinire a studenților din anii terminali pentru trecerea de la școală la viața activă. Obiectivul general al proiectului este creşterea participării şi a nivelului de educaţie pentru elevi, studenţi şi cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul  Universităţii Politehnica Timişoara, în perioada 2019-2021, prin creşterea atractivităţii ofertei educaţionale şi îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice. Proiectul prevede și participarea a 450 de studenți la activități de informare-consiliere în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, urmărindu-se în mod special diminuarea numărului de studenți care au dificultăți legate de integrarea în mediul academic, respectiv de inserție pe piața muncii după finalizarea studiilor. Deasemenea, proiectul propune cuprinderea a 75 de cadre didactice în cadrul unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ, derulat în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 -  Educaţie şi competenţe.

Manager proiect,

Prof.dr.ing. Sorin HERBAN

EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive