POC: Prelungirea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul “Proiect Tehnologic Inovativ”

Joi, 1 februarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat Ordinul nr.71 din 12.01.2018 privind modificarea “Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ”. Astfel, perioada de depunere a propunerilor de proiecte s-a modificat de la 3 la 4 luni după lansarea apelului în MySMIS. În consecinţă, data până la care pot fi depuse proiecte este 15 martie 2018 ora 22:59. În conformitate cu precizările din Ghidul Solicitantului, acţiunile şi activităţile sprijinite se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizată de întreprindere singură sau prin colaborare efectivă cu una sau cel mult două organizații de cercetare partenere (instituţii de învăţământ superior; instituţii cu activitate principală CD; instituţii cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe), în baza unui acord de parteneriat cu întreprinderea pentru realizarea activitățile de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 22.500.000 lei.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Solicitările de parteneriat vor fi prezentate pentru analiză şi avizare conducerii universităţii, urmând ca înrolarea pe platforma MySMIS să se realizeze cu sprijinul Biroului Promovare si Consiliere Proiecte CDI.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să contactati Biroul Promovare si Consiliere Proiecte CDI, Rectorat, etaj 1, sala 105 C, ec.Eugen-Doru SZEKELY (eugen.szekely@upt.ro, 0256 403121).

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive