POCU: Lansare apel de proiecte dedicat măsurilor de optimizare a ofertelor de studii din învăţământul superior în sprijinul angajabilităţii

Joi, 25 ianuarie 2018,  postat de Raluca ILISIE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru apelul de proiecte MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII, cu o alocare totală de aprox. 144,3 mil. euro prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.500.000 euro.

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere prin sistemul informatic MySMIS 2014până în data de 14 martie 2018, ora 16:00 .

Cadrele didactice interesate în depunere de proiecte pentru acest apel vor completa o fișă de prezentare a ideii de proiect, care se poate descărca de pe pagina de prezentare a Biroului Promovare și Consiliere a Proiectelor CDI.

Fișa de prezentare a ideii de proiect se va întocmi în concordanță cu Ghidul solicitantului și se va transmite electronic, în format pdf, semnată și datată, la adresa de e-mail eugen.szekely@upt.ro până în data de 03.02.2018, ora 13:00.

Fișele vor fi analizate și avizate de conducerea universității în vederea obținerii acodului de înrolare pe platforma MySMIS 2014.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să contactati Biroul Promovare si Consiliere Proiecte CDI, Rectorat, etaj 1, sala 105 C, ec.Eugen-Doru SZEKELY (eugen.szekely@upt.ro, 0256 403121).

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive