Conferința de presă de încheiere a proiectului POS CCE – ACTEX

Luni, 14 decembrie 2015,  postat de Laura Mirică

Facultatea de Construcții organizează în data de 17 decembrie 2015, ora 11:00, în clădirea facultății, str. Traian Lalescu nr. 2A, Etaj I, Amfiteatrul Constantin Avram, Conferința de Presă finală a proiectului ”Platforma integrată de cercetare – dezvoltare pentru comportarea construcțiilor la acțiuni extreme” - Proiect POSCCE – ACTEX ID1827/SMIS48741, Contract nr. 662/8.08.2014. Proiectul a fost co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice”.

Conferința este destinată informării reprezentanților mass-media, respectiv ai mediului economic și academic, cu privire la rezultatele proiectului în ceea ce privește dezvoltarea capacității de cercetare a Facultății de Construcții. Obiectivul cadru al proiectului a constat în creșterea performanțelor și capabilităților laboratoarelor și integrarea acestora ȋntr-o platformă multidisciplinară circumscrisă direcțiilor tematice privind comportarea construcțiilor supuse la acțiuni extreme: hazard natural – cutremur si efecte ale schimbărilor climatice, respectiv acțiuni generate de natura umană – explozii, incendii, erori de execuție/exploatare.

CERCETARE - COOPERARE

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive