Conferința finală a proiectului CONPRACTIS

Marti, 8 decembrie 2015,  postat de Laura Mirică

Joi, 10 decembrie a.c., începând cu ora 11:30, Universitatea Politehnica Timișoara organizează conferința de încheiere a proiectului “Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea și PRACTIca Studenţilor în vederea creșterii angajabilităţii lor – CONPRACTIS”, în Sala Mare a Senatului UPT, Piața Victoriei nr. 2.

Obiectivul general al proiectul cu titlul a fost dezvoltarea competențelor practice pentru 180 studenți, viitori absolvenți de învățământ superior, prin optimizarea stagiilor de practică în vederea îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii, în contextul societății bazate pe cunoaștere, cu puternice fenomene de globalizare cu forțele transformative la nivel de societate.

Acest proiect a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la scoală la viața activă”, contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156607.

CERCETARE - COOPERARE

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive