Competiții deschise – Premiere Orizont Europa

Joi, 22 februarie 2024,  postat de Raluca ILISIE

Premiere Orizont Europa – Instituții

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin OMCID nr. 20453/21.02.2024 şi transmis prin comunicare DFPC nr. 450391/21.02.2024, lansarea competiției Premiere Orizont Europa – Instituții, din cadrul Programului 5.8 – Cooperare Europeană și Internațională, Subprogram 5.8.1 – Orizont Europa.

Scop:

Consolidarea capacității instituționale a organizațiilor de cercetare, instituțiilor publice sau de drept public din România, prin premierea instituțională acordată organizațiilor care aplică cu succes și implementează proiecte finanțate prin Programul Cadru de cercetare inovare al Comisiei Europene.

Informații legate de Competiție și Pachetul de informaţii sunt disponibile la următorul link: https://uefiscdi.gov.ro/premiere-orizont-europa-institutii

Informații utile:

Cererea de finanţare şi declaraţiile se vor încarca în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.

Depunerea cererilor de finanțare se face în mod continuu, cu încadrarea în limita fondurilor disponibile.

Lista cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare va fi afișată lunar, în urma aprobării ei de către MCID.

 

Premiere Orizont Europa – Echipe de Cercetare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat, prin OMCID nr. 20451/21.02.2024 şi transmis prin comunicare DFPC nr. 450391/21.02.2024, lansarea competiției Premiere Orizont Europa – Echipe de de Cercetare din cadrul Programului 5.8 – Cooperare europeana și internațională, Subprogram 5.8.1 – Orizont Europa.

Scop:

Premierea cercetătorilor afiliați la o organizație de cercetare, instituție publică sau de drept public din România, membri ai echipelor de cercetare nominalizate în propunerile de proiecte acceptate la finanțare în competițiile Orizont Europa.

Informații legate de Competiție și Pachetul de informaţii sunt disponibile la următorul link: https://uefiscdi.gov.ro/premiere-orizont-europa-echipe-de-cercetare

Informații utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line http://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2024 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 30.11.2024.

Persoanele de contact din cadrul Serviciului Promovare, Monitorizare și Valorificare Proiecte CDI şi Rezultate Ştiinţifice sunt:

Agnes STEPANIAN – e-mail: agnes.stepanian@upt.ro; tel:0256403010

Ioana BRAZDĂU – e-mail: ioana.brazdau@upt.ro; tel:0256403040

ALTE ANUNȚURI, CERCETARE - COOPERARE

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive