Premiere lucrări științifice Academia Română

Luni, 24 iulie 2023,  postat de Ronkov Lucian

A intrat în tradiția Academiei Române ca în fiecare an să premieze cele mai valoroase lucrări științifice (pe domenii de activitate) elaborate de universitari și cercetători români, precum și de colaboratorii acestora din străinătate.

Conform Regulamentului de acordare al premiilor, în anul 2023 vor fi premiate lucrările apărute (tipărite în reviste științifice și edituri de prestigiu din țară și străinătate) în anul 2021.

Se pot trimite cărți (tratate sau monografii științifice, NU manuale didactice), precum și serii de articole pentru o temă specifică.

Propunerile se centralizează la nivel de Departament și vor fi transmise până în data de 18.08.2023, în format fizic – în atenția prorectorului Liviu Marşavina.

Conform adresei Nr. 577 / 14.07.2023 primite de la Academie si art. 9 din Regulamentul privind acordarea premiilor Academiei Române, lucrările se depun la Academie astfel:

-        lucrările în dactilogramă, în 3 exemplare;

-        pe prima pagina a lucrării numele autorului/autorilor se înlocuiește cu un motto ales de acesta/aceștia;

-        pe o filă se vor trece datele de identitate ale autorului/autorilor;

-        o recenzie de specialitate, în care să se specifice secția vizată.

Lucrările se vor transmite și în format electronic, pe următoarele adrese de e-mail: liviu.marsavina@upt.ro și agnes.stepanian@upt.ro.

Prevederile Regulamentului de acordare a premiilor se găsesc la :

https://acad.ro/institutia/acte/regulamentPremiiAR.pdf

pe site-ul Academiei Române ( https://acad.ro/).

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive