In memoriam Prof. univ. dr. ing. Corneliu Mircea Davidescu

Miercuri, 19 iulie 2023,  postat de Ronkov Lucian

Întreaga comunitate academică a Universității Politehnica Timișoara este îndoliată și profund marcată de trecerea la cele veșnice a unuia dintre cei mai de frunte reprezentanți ai săi, profesorul universitar doctor inginer Corneliu Mircea Davidescu , un dascăl strălucit, care și-a pus amprenta pe generații de discipoli, un om de o aleasă omenie, dar și un manager care a contribuit din plin la dezvoltarea instituțională a UPT.

Născut la 23 octombrie 1952, profesorul Corneliu Mircea Davidescu a fost un absolvent de frunte al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Tehnologie Chimică, promoția 1976, fiind șef de promoție al specializării Tehnologia Compușilor Macromoleculari.

Și-a susținut teza de doctorat cu tema „Aplicații ale polimerilor în cataliză. Heterogenizarea catalizatorilor omogeni prin grefare pe matrici polimere” în anul 1992, iar din 2002 a devenit profesor titular al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, disciplina de Chimie Fizică. A fost conducător de doctorat în domeniul Inginerie Chimică, având 7 doctoranzi care au susținut cu succes teza sub îndrumarea lui.

A fost un om de știință eminent, cu recunoaștere națională și internațională. A realizat și a condus cercetări în Chimie Fizică, Cinetică Chimică și Cataliză, Chimia Compușilor Macromoleculari, Biocataliză, cu interes particular în studiul speciilor chimice grefate pe suporturi polimere. A publicat peste 100 de lucrări științifice în reviste indexate în baza de date Web of Science (care au peste 850 citări independente), 11 monografii/tratate sau cărți de specialitate pentru învățământul superior și a participat la finalizarea a peste 40 de contracte de cercetare științifică. A fost membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România (din 2006), membru al Societății de Chimie din România, președinte al Filialei Timișoara între anii 2005-2015.

A organizat în cadrul UPT conferința internațională: „Polymers and Organic Chemistry 2014”, sub egida IUPAC, cu peste 100 lucrări prezentate de autori din 28 de țări și a fost editorul volumului dedicat lucrărilor acestor conferințe, publicate în revistele Pure and Applied Chemistry și Macromolecular Symposia.

Ca o recunoaștere a expertizei sale, a fost membru al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, CNFIS (2011-2015), membru al Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, CNATDCU, Comisia de Inginerie Chimică și Știința Materialelor (2006-2011); expert al Ministerului Educației și Cercetării pentru evaluarea unităților de cercetare-dezvoltare, în vederea acreditării/reacreditării ca Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare; expert ARACIS și CNCSIS; Expert CNCSIS pentru evaluarea centrelor de cercetare în vederea acreditării; membru în colegiul de redacție și referent științific la Revista de Chimie din București și Profesor invitat la universități din Germania și Franța.

Și-a dedicat viața profesională Universității Politehnica Timișoara, unde a activat neîntrerupt din 1980 până în 2023. A ocupat funcțiile de Șef al Catedrei de Chimie Fizică și Electrochimie (1992-1996); Decan al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (1996-2000); Prorector al Universității Politehnica Timișoara (2000-2020). A avut o contribuție majoră la realizarea noii clădiri a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, pe care spera să o vadă inaugurată în anul 2023.

A fost o persoană de mare caracter, apreciat de colegi și studenți pentru inteligența, corectitudinea și altruismul său.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive