„Teza mea în 3 minute”

Joi, 8 decembrie 2022,  postat de Ronkov Lucian

„Teza mea în 3 minute” este o conferință cu caracter pluridisciplinar, pentru doctoranzii din toate domeniile girate de IOSUD-urile celor patru universități ale Alianței Timișoara Universitară. Conferința se adresează doctoranzilor din anii I-III de studiu și pornește de la premisa deschiderii științei spre societate. De aceea, scopul conferinței este acela de a oferi doctoranzilor cadrul propice pentru a-și prezenta tema de cercetare într-o formă clară, concisă și accesibilă unui public nespecializat.

Descriere

Doctoranzii au la dispoziție 3 minute pentru prezentarea celor mai semnificative aspecte legate de tema cercetării lor doctorale, într-o formă clară și concisă, dezvoltându-și astfel competențele de comunicare și capacitatea de diseminare eficientă a rezultatelor cercetării.

Pentru a crește impactul prezentării, fiecare comunicare va fi însoțită de un slide static (tip power point presentation). Se va urmări o corelare între prezentarea orală structurată și slide-ul ppt.

Limba de comunicare

Limba de comunicare a conferinței este româna sau engleza.

Detalii de înscriere

Propunerile vor avea următorul format:

Nume și prenume doctorand:

Anul de studii:

Școala doctorală și domeniul de doctorat:

Universitatea:

Titlul prezentării:

Rezumat (max. 100 cuvinte):

Cuvinte cheie (5):

Limba de comunicare:

Propunerile vor fi trimise într-un document (Word) la următoarele adrese de email:

alexandru.munteanu@e-uvt.ro

bianca.calin96@e-uvt.ro

Termen limită de trimitere a propunerilor: luni, 13 februarie 2023

ALTE ANUNȚURI, EVENIMENT

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive