S-a dat startul proiectului InoHubDoc

Joi, 29 septembrie 2022,  postat de Ronkov Lucian

În luna iunie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a semnat contractul de finanțare nr. 62107 DG PECU/16.06.2022 pentru proiectul Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și postdoctorale / InoHubDoc, cod proiect POCU/993/6/13/ SMIS 153437, co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe.

Obiectivul general al proiectului constă în atragerea și menținerea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat în programe educaționale de înalta calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt avute în vedere promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea si furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI). Toate acestea sunt adresate unui număr de 93 de studenți din programe de studii doctorale și a 24 cercetători post-doctorat.

Prin obiectivele specifice ale proiectului se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat si post-doctorat în condiții de susținere financiară adecvată; diversificarea formelor de pregătire a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin îmbunătățirea accesului la formare profesională, la resurse naționale și europene de cercetare și învățare; îmbunătățirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite să dezvolte capitalul uman, dezvoltarea și furnizarea de cursuri complementare, cu componentă aplicativa și de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitive, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Beneficiari: Universitatea Politehnica Timișoara în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Danke Consulting SRL din Iași.

Rezultate asumate în proiect: Prin sprijinul financiar primit în realizarea sarcinilor specifice și aferente implementării proiectului, se așteaptă ca, la încetarea calității de participant, 36 de doctoranzi să își găsească un loc de muncă, 36 de doctoranzi să urmeze studii sau cursuri de formare, 52 de doctoranzi să obțină titlul științific de doctor și 20 de cercetători postdoctorat să finalizeze programele de cercetare.

Valoarea totală a proiectului: 5.666,6 mii lei, din care contribuția UE este în valoare de 4.796.2 mii lei.

Durata proiectului: 18 luni, respectiv iunie 2022 – decembrie 2023

Date de contact: inohubdoc@upt.ro

“Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

ALTE ANUNȚURI, CERCETARE - COOPERARE, EVENIMENT

  •  
  •  

Căutare

Postări recente

Categorii

Arhive