Laboratoarele acreditate RENAR ale Universității Politehnica Timișoara

Vineri, 28 ianuarie 2022,  postat de Ronkov Lucian

Pentru protejarea mediului și încetinirea fenomenelor generate de schimbarile climatice se desfășoară în toate țările activități de cercetare. Aceasta, nu numai datorită impunerilor legislative (de exemplu Greendeal pentru Comunitatea Europeană), dar și ca unică soluție pentru o bună gestionare a ecosistemelor și evitarea unor fenomene ireversibile, cum ar fi  încălzirea globală cu toate consecințele sale.

În UPT există o tradiție de 15 ani de activitate certificată RENAR, prin cele doua laboratoare ce s-au dezvoltat:  Laboratorul de Acustica si Vibratii (LAV), condus de prof.dr.ing Nicolae HERIȘANU și Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor (LACIEDIN), șef laborator prof.dr.ing. Ioana IONEL, fiind legal reprezentate de rectorul UPT, conf.dr.ing Florin DRĂGAN și deținând marcă națională autorizată. Ambele OEC (Organisme de Evaluare a Conformităţii) aplică SR EN ISO/IEC 17025/2018 și derulează activități , în general contractuale cu mediul economic, susținând funcţionarea unei pieţe orientate spre calitate și competitivitate, dar și procesul educațional, reușind ca, prin competenţa tehnică, imparţialitate şi integritate să căștige încrederea partenerilor și conștientizarea autorităților, a mediului de afaceri și a societății civile. De-a lungul anilor, laboratoarele și-au creat o reputație prin oferta de servicii de calitate, prin echipe caracterizate de lucrul bine făcut și vasta experiență practică și managerială. Laboratoarele sunt în colaborare contractuală de cercetare-dezvoltare  cu mediul economic și industrial pentru efectuarea de măsurări specifice, dar sprijină, prin dotare și competență, procesul de cercetare, îndeosebi activitatea  doctoranzilor. Au încheiat, în timp, peste 150 de contracte, colaborând cu firme private și de stat, îndeosebi multinaționale, din zonă și nu numai, iar mulți dintre foștii colaboratori sunt acum cadre didactice ale UPT.

Laboratorul de Acustică și Vibrații a fost înființat în anul 2007, prin intermediul unui proiect CEEX câștigat prin competiție națională de prof. Nicolae Herișanu, proiect finanțat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, finalizat prin obținerea acreditării din partea RENAR, organismul național de acreditare a laboratoarelor:  LI-747/14.01.2009. Laboratorul emite rapoarte pentru încercări de zgomot ambiental, zgomot profesional și efectele expunerii organismului uman la vibrații în mediul de muncă. În ultimii 12 ani, laboratorul a beneficiat și continuă să beneficieze de expertiza a doi remarcabili foști profesori din UPT: prof. Vasile Bacria pentru domeniul acusticii și prof. Vasile Marinca pentru domeniul vibrațiilor.

Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor s-a dezvoltat având ca punct de pornire donația de la Fundația Alexander von Humboldt, către UPT, în intervalul (1993-94), pentru susținerea cercetărilor doamnei prof. Ioana Ionel în domeniul măsurării de emisii poluante. Apoi, laboratorul a primit acreditarea ISCIR L2/12778, responsabil principal fiind prof. Corneliu Ungureanu. Prin două proiecte cu Banca Mondială s-a modernizat sediul laboratorului și s-a deschis o direcție nouă de cercetare, dublată ulterior de componenta didactică, în legătură cu simularea numerică a poluării mediului din cauza surselor staționare și traficului.  Prof. Ioana Ionel, ca director, împreună cu doctoranzii implicați, a căștigat mai multe proiecte finanțate cu fonduri europene și/sau guvernamentale. Pe baza acestor proiecte s-au achiziționat: aparatură, tehnici de măsurare și programe de calcul. Astfel s-a dobândit experiență și un nivel ridicat de specializare. Ca urmare, laboratorul a fost acreditat RENAR în 2009 (LI787). După alte reacreditări ulterioare, în prezent funcționează ca LI 1251. În laborator se efectuează o gamă largă de analize de mediu (emisii la sursă și imisii, deci calitatea aerului în spații deschise și închise), pe 14 domenii, folosind echipamente de ultimă generaţie, deservite de personal aflat într-un continuu proces de instruire. Combinând tehnologia modernă cu echipa specializată, laboratorul garantează calitatea și acuratețea rezultatelor.

ALTE ANUNȚURI, CERCETARE - COOPERARE, EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive