CONFERINŢA de lansare a proiectului „Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea şi PRACTIca Studenţilor în vederea creşterii angajabilităţii lor – CONPRACTIS”

Marti, 25 august 2015,  postat de Laura Mirică

Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de solicitant în cadrul proiectului cu titlul “Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea şi PRACTIca Studenţilor în vederea creşterii angajabilităţii lor – CONPRACTIS”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, contract nr. POSDRU/189/2.1/G/156607, are deosebita plăcere de a anunţa lansarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectul  îl reprezintă dezvoltarea competenţelor practice pentru 180 studenți, viitori absolvenți de învățământ superior, prin optimizarea stagiilor de practică în vederea îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii, în contextul societății bazate pe cunoaștere, cu puternice fenomene de globalizare cu forțele transformative la nivel de societate.

Conferința de presă se va desfăşura în data de 26 august 2015, începând cu ora 11.30, în Sala Mare a Senatului UPT, Piaţa Victoriei nr. 2.

EVENIMENT

Căutare

Anunțuri recente

Categorii

Arhive